Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 09/03/2018
Θέμα:
Συνδέσεις στο νέο ΟΠΣ της Περιφέρειας

 

Συνδέσεις στο νέο ΟΠΣ της Περιφέρειας
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ & ΚΥΚΛΑΔΕΣ  
ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΡΟΔΟΣ (ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ,ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ,ΥΓΕΙΑΣ,Δ.Ο.Υ.)  
ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
   
Όλες οι συνδέσεις λειτουργούν μονο μέσα από το δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ή το τοπικό δίκτυο της υπηρεσίας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όλες οι συνδέσεις λειτουργούν μονο μέσα από το δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ή το τοπικό δίκτυο της υπηρεσίας.

 


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2023. 26/3/2023 12:49 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.