Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 06/04/2016
Θέμα:
Πρόσκληση οχημάτων Δήμου ΘΗΡΑΣ για τεχνικό έλεγχο

Πρόσκληση για αρχικό τεχνικό έλεγχο των επιβατικών ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης, φορτηγά ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης, καθώς και οχήματα ειδικών κατηγοριών, στην άδεια κυκλοφορίας των οποίων αναγράφεται ως έδρα η συγκοινωνιακή περιοχή του Δήμου ΘΗΡΑΣ.

 

Όλη η πρόσκληση και το πρόγραμμα

Βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας Ιδιωτικού Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.ΕΟ.) με διακριτικό τίτλο << ΙΚΤΕΟ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ Ο.Ε. >>


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2023. 21/3/2023 7:01 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.