Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 22/05/2015
Θέμα:
Συλλογικές Αποφάσεις (ΣΑΕΠ) Εθνικού Σκέλους Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) έτους 2015 / Τροποποίηση 1

Συλλογικές Αποφάσεις (ΣΑΕΠ) Εθνικού Σκέλους Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) έτους 2015 / Τροποποίηση 1

 

Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 067 ΤΡΟΠ 1

Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 167 ΤΡΟΠ 1

Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 567 ΤΡΟΠ 1

Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΜΠ 067 ΤΡΟΠ 1

Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 767 ΤΡΟΠ 1


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2023. 30/1/2023 3:39 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.