Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 06/08/2019
Θέμα:
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προκηρύσσει την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Οικονομολόγων με αντικείμενο την εκτέλεση της πράξης «ΑΝΔΙΚΑΤ: Καταδυτικές Διαδρομές σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου - Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού»

Τα συνημμένα είναι τα επικαιροποιημένα παραρτήματα σύφμωνα με τον AΣΕΠ και την προκύρηξη που βγήκε στο diavgeia.

Προκύρηξη στο Diavgeia.pdf

παράρτημα γλωσσομάθειας.doc

παραρτημα έργου.doc

SME_4.doc

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ_22EL_GR ΣΟΧ-ΣΜΕ 16_1_2019.doc


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2023. 29/9/2023 2:58 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.