Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 21/01/2019
Θέμα:
Υπομέτρο 6.3 :Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2023. 27/1/2023 5:56 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.