Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 13/11/2018
Θέμα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

Για την κατάρτιση μητρώου εργοληπτών (εταιριών - φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από πλημμύρες, χιονοπτώσεις, πυρκαγιές ή οποιοδήποτε άλλο έκτακτο φαινόμενο ή φυσική καταστροφή και την πραγματοποίηση εργασιών συντήρησης υποδομών  αρμοδιότητάς της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στην περιοχή ευθύνης της Π.Ε. Κυκλάδων και Π.Ε. Δωδεκανήσου για το χρονικό διάστημα έως 31/12/2019.

Η Προσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος , Δηλώσεις

 

 


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2023. 30/1/2023 3:02 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.