Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 29/06/2018
Θέμα:
Πολιτική Προστασία - Ενημέρωση κοινού σύμφωνα με το άρθρο 13 της ΚΥΑ 172058/2016, SEVESO III

 

Εδώ αναρτώνται οι δημοσιεύσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου που προβλέπονται στο άρθρο 13 παρ. 5 της ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354Β). Οι δημοσιεύσεις αυτές αφορούν την ενημέρωση του κοινού με τα διαθέσιμα πληροφοριακά στοιχεία που πρέπει να του γνωστοποιούνται, για εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας SEVESO III και δραστηριοποιούνται στα όρια της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

«Θεώρηση του Φακέλου Κοινοποίησης των εγκαταστάσεων αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων & λιπαντικών της «ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.» στο 3ο χλμ. της Επαρχιακής Οδού – Καλλιθέας στην περιοχή «Ρόδια» Νήσου Ρόδου, Π.Ε. Δωδεκανήσου, Π.Ν. Αιγαίου Α.Φ.Μ. :094010146, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ». 

Δημοσιοποίηση του ειδικού ΣΑΤΑΜΕ της εγκατάστασης Θ.Η.Σ. Νότιας Ρόδου

Πληροφορίες σχετικά με τον Α.Σ.Π. Κάρπαθου

Πληροφορίες σχετικά με τον Α.Σ.Π. Κω.

Πληροφορίες σχετικά με τον Α.Σ.Π. Καλύμνου

Πληροφορίες σχετικά με τον Α.Σ.Π.Θήρας

Πληροφορίες σχετικά με τον Α.Σ.Π. Άνδρου

Πληροφορίες σχετικά με τον Α.Σ.Π. Πάρου

Πληροφορίες σχετικά με τον Α.Σ.Π. Μήλου

Πληροφορίες για εγκατάσταση ΑΡΓΩ Α.Ε. στην νήσο Κάλυμνο

Πληροφορίες για εγκατάσταση Νησογκαζ. Α.Ε. στην νήσο Κάλυμνο

Πληροφορίες για εγκατάσταση Ροδογκαζ Α.Ε. στην νήσο Ρόδο

Πληροφορίες σχετικά με τον Α.Σ.Π.στην νήσο Μύκονο

Πληροφορίες για εγκατάσταση ΚΩΣ ΓΚΑΖ Α.Ε.  . στην νήσο Kω

Ειδικό ΣΑΤΑΜΕ ΝΗΣΟΓΚΑΖ Α.Ε.

Ανακοίνωση εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών Ρόδου - Αλεξανδρουπόλεως ΑΕ

 

 

 

 


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2023. 30/1/2023 3:19 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.